:::
cls - 語言中心公告 | 2005-01-05 | 點閱數: 1727
本學期語言中心英語自學時段開放至1月7日(星期五),

下週即將進入期末考週, 自學時段暫停並祝同學考試順利!

開放日期另行公佈,請密切注意語言中心首頁公告!

國立中正大學語言中心
 

621301嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
05-2720411轉16711
clcta@ccu.edu.tw
更新日期:2021.09.13

Center for Language Studies
National Chung Cheng University

No.168 University Rd., Minhsiung, Chiayi 621301, Taiwan
886-5-2720411 ext. 16711
clcta@ccu.edu.tw
maintenance: TTWang