:::
cls - 英檢訊息 | 2004-05-28 | 點閱數: 2220
欲報名全民英檢中高級複試者(初試通過者),請自行至全民英檢網站進行網路線上報名。

國立中正大學語言中心
 

621301嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
05-2720411轉16711
clcta@ccu.edu.tw
更新日期:2021.09.13

Center for Language Studies
National Chung Cheng University

No.168 University Rd., Minhsiung, Chiayi 621301, Taiwan
886-5-2720411 ext. 16711
clcta@ccu.edu.tw
maintenance: TTWang