:::
cls - 語言中心公告 | 2004-11-09 | 人氣:1461
93年10月23日全民英檢中高級成績單,已開放領取。

領取時間:11月10日~ 11月17號 15:00pm~17:00pm
領取地點:中正大學語言中心 (圖資大樓視聽中心二樓)

國立中正大學語言中心
 

621301嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
05-2720411轉16711
clcta@ccu.edu.tw
更新日期:2020.05.18

Center for Language Studies
National Chung Cheng University

No.168 University Rd., Minhsiung, Chiayi 621301, Taiwan
886-5-2720411 ext. 16711
clcta@ccu.edu.tw
maintenance: TTWang