:::
cls - 語言中心公告 | 2022-04-27 | 點閱數: 130

由於近期疫情嚴竣,
原訂於4/28(四) 12:30 辦理之講座活動「學習TED Talk 的故事演說技巧」,
改為遠距進行。

線上連結將個別寄發給報名的同學,歡迎有興趣的同學參加。
報名網址:https://cls.ccu.edu.tw/modules/eguide/event.php?eid=365

國立中正大學語言中心
 

621301嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
05-2720411轉16711
clcta@ccu.edu.tw
更新日期:2021.09.13

Center for Language Studies
National Chung Cheng University

No.168 University Rd., Minhsiung, Chiayi 621301, Taiwan
886-5-2720411 ext. 16711
clcta@ccu.edu.tw
maintenance: TTWang